De Vertrumpte Diplomatie

In een poging de Trump-factor van de Amerikaanse diplomatie te ontrafelen, schreef ik in de zomer van 2018 een artikel over zijn onvoorspelbaarheid en ‘gestoorde gedrag’, de (mogelijke) strategie die hiermee samenhangt. In deze zin zijn gelijkenissen zichtbaar met de strategische overwegingen van president Nixon, een president waar Trump vaker mee vergeleken wordt. Hopelijk biedt ze een interessant perspectief in de terugblik van het huidige presidentschap.

De Kerstening van Afrikaanse Hongersnoden

In de komende decennia zullen steeds meer mensen door klimaatverandering te maken gaan krijgen met voedseltekorten. De vraag hoe de mondiale gemeenschap hier mee om zal gaan is van groot belang. In deze column wil ik mij toeleggen op het onderzoeken van de beeldcultuur van Giro 555 aangaande de representatie van hongersnoden in Afrika. Een oud Christelijk beeldmotief, de Pietà, zal deze onderzoeking leiden door de geschiedenis van Westerse visies op hongersnoden.