De Kerstening van Afrikaanse Hongersnoden

In de komende decennia zullen steeds meer mensen door klimaatverandering te maken gaan krijgen met voedseltekorten. De vraag hoe de mondiale gemeenschap hier mee om zal gaan is van groot belang. In deze column wil ik mij toeleggen op het onderzoeken van de beeldcultuur van Giro 555 aangaande de representatie van hongersnoden in Afrika. Een oud Christelijk beeldmotief, de Pietà, zal deze onderzoeking leiden door de geschiedenis van Westerse visies op hongersnoden.